Aerosol Kingdom Party / Futura
Photographer: Gyasi Gillespie
Futura