Aerosol Kingdom Party / Futura3
Photographer: Gyasi Gillespie
Futura3